Νέες θέσεις εργασίας από την Νικόλαος Σούστης Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τεχνολογιών

Ειδικότητα

Τμήμα Πληροφορικής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τύπος

Θέσεις εργασίας

Μισθός

-

Από-Έως

Άμεσα

Προγραμματιστής (IT Developer)

Περιγραφή

Εταιρεία Πληροφορικής με αντικείμενο την Υλοποίηση και Υποστήριξη Τραπεζικών Εφαρμογών  ζητά προγραμματιστή για την στελέχωση του τμήματος Ανάπτυξης Εφαρμογών.

Τοποθεσία: Νέα Ιωνία Αττικής.

Κύριες αρμοδιότητες:

  • Ανάπτυξη και Υποστήριξη Τραπεζικών Εφαρμογών.

Απαραίτητα Προσόντα

  • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ (Πληροφορικής)
  • Απαραίτητηγνώση Databases (Microsoft SQL Server, Access)
  • Βασικές γνώσεις σε γλώσσα προγραμματισμού.: C, C++, Java.
  • Καλή γνώση Αγγλικών
  • Προσαρμοστικότητα και ευελιξία σε νέες τεχνολογίες
  • Ικανότητα συνεργασίας

Παροχές

  • Μισθός αναλόγως προσόντων

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν βιογραφικό με την ένδειξη «Προγραμματιστής», στη διεύθυνση: nsoustis@outlook.com