1 Απριλίου 2024
0 Σχόλια

Υποτροφίες Κληροδοτημάτων “Μαρίας Ζαούση”, “ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ” και “Λεωνίδας Νικολαϊδης”, ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Ενημερώνουμε οτι: 1. Τα υπ’ αριθμ. 3282/28-03-2024 και 3285/28-03-2024, ανακοίνωση και προκήρυξη αντίστοιχα, του Υπουργείου ...
27 Φεβρουαρίου 2024
0 Σχόλια

Υποτροφία για σπουδές Δευτέρου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

 Η υπ’ αριθμ.11774/Ζ1/05-02-2024 προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δευτέρου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή ...