Αγαπητοί φοιτητές και απόφοιτοι,

Το γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου αποτελεί τη γέφυρα σύνδεσης των φοιτητών και πτυχιούχων με το ευρύτερο επιστημονικό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό περιβάλλον, συμβουλεύοντας και καθοδηγώντας τους αποφοίτους αφενός σε ζητήματα που αφορούν στην συνέχιση των σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αφετέρου στην πιο ομαλή πρόσβαση στην αγορά εργασίας.Oι υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης του ΠΔΜ είναι στη διάθεσή σας παρέχοντας εξειδικευμένη συμβουλευτική και υποστήριξη σε θέματα:

 • Προετοιμασίας και μορφοποίησης βιογραφικού σημειώματος
 • Προετοιμασίας για τη συνέντευξη εύρεσης εργασίας
 • Προετοιμασίας συνοδευτικής επιστολής
 • Προετοιμασίας αυτοπεριγραφικής έκθεσης (motivation letter) για αιτήσεις μεταπτυχιακών και
 • Συμβουλευτική για τεχνικές και πηγές αναζήτησης εργασίας

με σημαντικά αναδυόμενα οφέλη, όπως:

 • Την ενίσχυση του βαθμού εξωστρέφειας του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο σύγχρονο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.
 • Την επιτυχή διασύνδεση αποφοίτων με την αγορά εργασίας.

Επιλέον το Γραφείο Διασύνδεσης του Δυτικής Μακεδονίας παρέχει πληροφόρηση για:

 • Προγράμματα  Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πηγές Οικονομικής Ενίσχυσης, Υποτροφίες, Βραβεία
 • Προσφερόμενες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης
 • Σεμινάρια
 • Συνέδρια
 • Προγράμματα Εθελοντικής απασχόλησης

Συμβουλευτική Υποστήριξη σε θέματα:

 • Σχεδιασμού σταδιοδρομίας
 • Ανάπτυξης δεξιοτήτων
 • Επαγγελματικών προοπτικών
 • Αναζήτησης  εργασίας
 • Σύνταξης Βιογραφικού σημειώματος
 • Τεχνικές ένταξης στην αγορά Εργασίας
 • Τεχνικές λήψης απόφαση