Νέα θέση εργασίας από την HDL Design House

Ειδικότητα

Τμήμα Πληροφορικής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τύπος

Θέσεις εργασίας

Μισθός

-

Από-Έως

Άμεσα

Job Description

Why we need you:

To help us make a SoC (System on a chip) chip that changes the world.

Who can apply:

  • Candidates with formal education, Sc. or B. Sc. degree in Electronics, Informatics, Computer Science, Automatic, Telecommunications or Electrical engineering.

Your Responsibilities:

  • Involvement in all stages of complex SoC verification including specification, test-bench design, verification plan, development, verification execution and verification sign off.
  • Proactive collaboration with team members in different locations
  • Review of the verification environment architecture and implementation specifications

What you’ll bring:

  • Good knowledge of object-oriented programming
  • Knowledge of C/C++ and computer architecture