10ος κύκλος του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς, Project Future, σε συνεργασία με το ReGeneration

Ο 10ος κύκλος του προγράμματος ξεκίνησε στις 11/09/2023. Για αυτόν τον κύκλο του προγράμματος προχωρήσαμε σε συνεργασία με την Natech, παγκόσμια εταιρεία Fintech, που αναπτύσσει τραπεζικά συστήματα για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υψηλού προφίλ, και συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με την Accenture, ειδική σε υπηρεσίες πληροφορικής και συμβουλευτικής.

Οι πυλώνες εξειδίκευσης του 10ου κύκλου έχουν διαμορφωθεί ως ακολούθως:

·            Project Management with Agile Specialization – Code.Hub

·            Business Intelligence & Data Engineering – Code.Hub

·            Tourism – Front Office Certificate – BCA COLLEGE

·            HRM Academy – AUEB

·            Digital Marketing & eCommerce – EY

·            Banking Consulting  – Accenture

·            Mobile Development with C# – Natech