Νέα θέση εργασίας Μηχανικού Προσφορών και Σχεδιομελετών από την ΕΝΕΡΓΟΝ ΤΜ

Ειδικότητα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τύπος

Θέσεις εργασίας

Μισθός

-

Από-Έως

Άμεσα

Μηχανικός Προσφορών και Σχεδιομελετών

Η θέση/εις εργασίας αφορά σε :

Ανάγνωση, κατανόηση και ανάλυση μελετών και σχεδίων ηλεκτρολογικών πινάκων.

Κατάρτιση οικονομοτεχνικών προσφορών προϊόντος

Δημιουργία ηλεκτρολογικού σχεδίου και τεχνικών προδιαγραφών προϊόντος

Προσόντα

  • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
  • Γνώση Η/Υ
  • Γνώση CAD προγραμμάτων (π.χ eplan) επιπλέον προσόν
  • Γνώση αγγλικών 
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επισυναπτόμενα έγγραφα