Νέα θέση εργασίας από την εταιρεία TOTTIS FOODS INTERNATIONAL Α.Ε.

Ειδικότητα

Τμήμα Πληροφορικής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τύπος

Θέσεις εργασίας

Μισθός

-

Από-Έως

Άμεσα

Περιγραφή θέσης: Υποστήριξη του Τεχνικού Τμήματος, διενέργεια προληπτικής συντήρησης, αντιμετώπιση μηχανικών βλαβών, εργασία σε κυλιόμενες βάρδιες. 

Απαραίτητα προσόντα:

  • Κάτοχος σχετικού πτυχίου από ανώτερη σχολή
  • Απαραίτητη Προϋπηρεσία σε βιομηχανικό περιβάλλον με έμφαση στους αυτοματισμούς, PLC
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Προσωπικές ικανότητες:

  • Συνεργασία, επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα

Αποστολή Βιογραφικού σημειώματος  στην διεύθυνση:

ΒΙ.ΠΕ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Τ.Κ. 53 100 ΦΛΩΡΙΝΑ

ΤΗΛ. 23850-41131

FAX: 23850-41132

e-mail: cv@tottisfoods.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.