Το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. AutoDrive® στα Ιωάννινα επιθυμεί να προσλάβει Μηχανολόγους ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς για τη θέση του Τεχνικού Ελεγκτή.

Απαιτούμενα προσόντα θέσης

 • Πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Χρήση Η/Υ

Επιθυμητά Προσόντα Θέσης

 • Πιστοποιητικό Ελεγκτή Κ.Τ.Ε.Ο.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Οποιαδήποτε γνώση άλλης γλώσσας
 • Εργασιακή εμπειρία σε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
 • Γνώση του οχήματος ως τεχνικός έλεγχος
 • Εργασιακή εμπειρία σε συνεργείο αυτοκινήτων
 • Γνώση της σχετικής νομοθεσίας

Επιθυμητές δεξιότητες & χαρακτηριστικά

 

 • Ικανότητα επικοινωνίας – επεξήγησης της Νομοθεσίας στους πελάτες
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Οργανωτικότητα
 • Διαπραγματευτική ικανότητα
 • Συνεργατικότητα
 • Άνεση στον χειρισμό κρίσεων με πελάτες
 • Δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ευελιξία και ικανότητα αντίληψης
 • Ικανότητα Αυτοελέγχου
 • Πείθω και Αποφασιστικότητα

Η εταιρία παρέχει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση
 • Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης

Αποστολή Βιογραφικών: ioannina@autodriver.gr