Η εταιρεία ROTOTECH δραστηριοποιείται στο χώρο των βιομηχανικών έργων όπως εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, εγκαταστάσεις Oil & Gas, process plants κλπ.
Προσφέρονται θέσεις εργασίας Μηχανολόγου Μηχανικού στην Αθήνα και στην Ιρλανδία, σε εξαιρετικά ενδιαφέρον τεχνικό αντικείμενο, με ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και δυνατότητα εξέλιξης. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@rototech.gr
http://www.rototech.gr