Το Κέντρο της ActionAid στη Θεσσαλονίκη συνεχίζει τη διοργάνωση εργαστηρίων
δεξιοτήτων, προωθώντας έτσι την ενεργό συμμετοχή των νέων στη ζωή της πόλης,
μέσω της Απασχολησιμότητας.
Σειρά έχει το Mini Workshop Series: Project Management, μια ολοκληρωμένη και
διαδραστική σειρά τριών εργαστηρίων, η οποία θα σου μάθει όλες τις αρχές εκτέλεσης
ενός σωστού έργου (project).

Πρόσκληση_WorkshopSeries4.5