Έμμισθη υποτροφία για διδακτορικές σπουδές: Metaverse Governance (Διακυβέρνηση σε κόσμους εικονικής πραγματικότητας)

Έμμισθη υποτροφία για διδακτορικές σπουδές: Metaverse Governance (Διακυβέρνηση σε κόσμους εικονικής πραγματικότητας)

 

Η θέση είναι πλήρως χρηματοδοτούμενη, αποτελεί μέρος του έργου MARIE Skłodowska-Curie AGORA και συνδέεται με την ερευνητική ομάδα Ανθρωποκεντρικής Τεχνητής Νοημοσύνης στο Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων του University of Agder, Norway.

 

Η συνολική διάρκεια είναι 36 μήνες, από αυτούς οι 18 πρέπει να είναι στην Αθήνα (ACEin).

 

Η έρευνα θα επικεντρωθεί στις πολιτικές διακυβέρνησης σε κόσμους εικονικής πραγματικότητας και περιλαμβάνει:

  • Διεξαγωγή βιβλιογραφικής ανασκόπησης σχετικά με τις δομές διακυβέρνησης.
  • Διεξαγωγή θεωρητικής και εμπειρικής έρευνας για την κατανόηση δομών και μηχανισμών διακυβέρνησης στο Metaverse
  • Συγγραφή δημοσιεύσεων, εκθέσων έργου και συνεισφορά σε δραστηριότητες επικοινωνίας.

 

Καταληκτική ημερομηνία: 28 Ιουνίου. Πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων: https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/264492/phd-research-fellow-in-information-systems

 

Πληροφορίες:

Καθηγήτρια Πολυξένη Βασιλακοπούλου, email  polyxenv@uia.no

Καθηγητής Ηλίας Παππάς, e-mail  ilias.pappas@uia.no