Παράταση ΜΠΣ «Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας» – Μaster «Didactique du Français Langue Étrangère»

Παρατείνεται μέχρι τις 20 Ιανουαρίου η πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 3 Προπτυχιακά, 31 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 284 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες  για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

https://www.eap.gr/2023/01/10/prosklisi-3-proptyxiaka-31-metaptyxiaka/?_gl=1*6j3z00*_ga*ODczMzkxNTU0LjE2NzM2NzcyMjM.*_up*MQ..

ΜΠΣ «Διδακτικής Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας» – Μaster «Didactique du Français Langue Étrangère» 

Εναρξη σπουδών Μάρτιο – εαρινό εξάμηνο ! Οικονομικά δίδακτρα ! Ισχυρό πτυχίο αναγνωρισμένο σε προσλήψεις του δημοσίου, εφόδιο για την καριέρα σας.

To ψηφιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ‘Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας‘ στοχεύει στη διάδοση και διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας, αλλά και του ευρύτερου γραμματειακού γαλλόφωνου πολιτισμού.

Ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των γαλλόφωνων φοιτητών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με την καινοτόμο από τα πρώτα της βήματα στην Ελλάδα, Μεθοδολογία της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως πολυμορφικής εκπαίδευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Το διδακτικό υλικό προσφέρεται σε ψηφιακή μορφή με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες, έναρξη κάθε Οκτώβριο και Μάρτιο με παρακολούθηση σε δια ζώσης ή τηλε-ΟΣΣ.

Κοινό: εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητές, στελέχη εκπαίδευσης, εργαζόμενοι σε γαλλόφωνες πολυεθνικές επιχειρήσεις, διεθνείς οργανισμούς, εκπαιδευτικούς, πολιτισμικούς, ή επιμορφωτικούς κοινοτικούς φορείς.

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, αλλά και πολύπτυχων Ελληνόφωνων και Ξενόγλωσσων Τμημάτων της ημεδαπής και του εξωτερικού, ικανών να ανταποκριθούν στις διεπιστημονικές προσεγγίσεις του προγράμματος. Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η Γαλλική.

Ιστοσελίδα προγράμματος https://www.eap.gr/…/teaching-french-as-a-foreign…/

-Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία στο τηλέφωνο: 2610-367318 Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 8:00 – 13:00 email: galx@eap.gr ή στη Διευθύντρια του ΜΠΣ Μ. Κατσαντώνη mkatsantoni@eap.gr