Υπάλληλος τμήματος Ποιότητας και Ποιοτικού Ελέγχου

Επισκόπηση θέσης εργασίας

  • Ημερ/νία ανάρτησης
    10 Ιουλίου 2024
  • Ημερομηνία λήξης
    7 Νοεμβρίου 2024

Περιγραφή θέσης

Η alfa «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ», με ηγετική θέση στην αγορά της κατεψυγμένης ζύμης και παρουσία σε πάνω από 35 χώρες παγκοσμίως, αναζητά για το εργοστάσιό της στην Κοζάνη, Υπάλληλο Τμήματος Ποιότητας & Ποιοτικού Ελέγχου.

Περιγραφή Θέσης
Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο του τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας & RND και τα κυριότερα
καθήκοντά του θα είναι:
▪ Διαχείριση θεμάτων Διασφάλισης Ποιότητας/ Ασφάλειας (προδιαγραφές τελικών προϊόντων, ενημέρωση αρχείων, αναθεώρηση διαδικασιών)
▪ Επικοινωνία με προμηθευτές και συλλογή προδιαγραφών – οργάνωση του αρχείου τους
▪ Υποστήριξη στην εναρμόνιση των διαδικασιών ποιότητας της εταιρίας με την ισχύουσα νομοθεσία
▪ Ενημέρωση για τις παραλαβές των προϊόντων και έγκαιρη διεξαγωγή των σχετικών ελέγχων (δειγματοληπτικός έλεγχος, αρχείο αντιδειγμάτων, τήρηση αρχείων παραλαβής, ελέγχου).
▪ Εργαστηριακές αναλύσεις πρώτων & βοηθητικών υλών, ενδιάμεσων, τελικών προϊόντων και δειγμάτων προϊόντων
▪ Συμμετοχή σε εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις ποιότητας κρατικών και μη κρατικών φορέων
▪ Διαχείριση εντύπων συστημάτων ποιότητας & εποπτεία ως προς την ορθή τήρηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων (IFS-BRC-ISO)
▪ Διαχείριση ερωτημάτων πελάτων σε θέματα Ποιότητας και Regulatory (αποστολή προδιαγραφών πιστοποιητικών, δηλώσεων, ερωτηματολογίων κλπ.)
▪ Συνεργάζεται ενεργά με όλα τα τμήματα της εταιρείας για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας και την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Προαπαιτούμενα της θέσης:
▪ Πτυχίο Χημείας, Χημικού Μηχανικού, Βιολογίας, Επιστήμη Υλικών, Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονίας (κατεύθυνση στο τρόφιμο).
▪ Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας ή/και Ποιοτικού ελέγχου στη Βιομηχανία Τροφίμων.
▪ Γνώσεις στην Νομοθεσία των τροφίμων και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών
▪ Εξοικείωση και εφαρμογή των Συστημάτων διαχείρισης Ποιότητας
▪ Καλή γνώση MS Office
▪ Καλή γνώση αγγλικών

Επιθυμητές Δεξιότητες:
▪ Ακρίβεια και προσοχή στην λεπτομέρεια
▪ Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και ικανότητα εργασίας σε ομάδα
▪ Οργάνωση και ορθή διαχείριση χρόνου
▪ Αποτελεσματική ικανότητας εργασίας σε περιβάλλον πίεσης
▪ Δυνατότητα μάθησης και εκπαίδευσης

Προσφέρονται:
• Προοπτικές εξέλιξης και μακροχρόνιας συνεργασίας
• Ευχάριστο κλίμα εργασίας
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στο hr@alfapastry.com

ή εναλλακτικά να αποστείλουν την αίτησή/ βιογραφικό τους, στο τμήμα προσωπικού της εταιρείας (Διεύθυνση: 1ο χλμ. Κοζάνης, Αργίλου, Κοζάνη 501 00).

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια