ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

Επείγουσα

Επισκόπηση θέσης εργασίας

 • Ημερ/νία ανάρτησης
  10 Οκτωβρίου 2022
 • Ημερομηνία λήξης
  31 Ιανουαρίου 2023
 • Προϋπηρεσία
  Καμία
 • Σπουδές
  Πτυχίο ΑΕΙ
 • Επαγγελματικό Επίπεδο
  Φοιτητής

Περιγραφή θέσης

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ