Επισκόπηση θέσης εργασίας

  • Ημερ/νία ανάρτησης
    15 Μαΐου 2023
  • Ημερομηνία λήξης
    13 Σεπτεμβρίου 2023

Περιγραφή θέσης

Smartxpat is a rapidly growing international start up focusing on travel for tourists, retirees and expats looking for a Part-Time associate writer.

Essential Duties
Writing Articles, using A.I. tools and Google S.E.O.

Requirements
Excellent knowledge of English
Must have experience in writing articles for blogs or online publications in English
Detail Oriented
Creativity
Consistency
Familiarity with Google Docs

We offer
Dynamic work environment
Continuous training & development opportunities
Competitive salary per article