ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ/ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

Επείγουσα

Επισκόπηση θέσης εργασίας

  • Ημερ/νία ανάρτησης
    30 Ιουνίου 2023
  • Ημερομηνία λήξης
    31 Ιουλίου 2023

Περιγραφή θέσης

Τα Γραφείο Παραγωγής της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ, αναζητά 3 συνεργάτες στη Καστοριά, Σέρρες και Θεσσαλονίκη.

Aπαραίτητα Προσόντα:
• Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα.
• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.
• Ομαδικό πνεύμα και πάθος για την επίτευξη στόχων.
• Υπευθυνότητα και αναπτυγμένη
ικανότητα οργάνωσης.
• Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής.
• Γνώση Η/Υ.
• Προϋπηρεσία σε πωλήσεις θα ληφθεί υπόψη.

Προσφέρονται:

• Υψηλές αποδοχές με πρόγραμμα 24μηνης χρηματοδότησης.
• Υψηλά BONUS παραγωγικότητας.
• Συνεχής εκπαίδευση για την επαγγελματική σας εξειδίκευση και σταδιοδρομία.
• Συμμετοχή στους εταιρικούς διαγωνισμούς σε ταξίδια και άλλες δραστηριότητες.
• Παρέχονται πρωτοποριακές ηλεκτρονικές εφαρμογές.

Βιογραφικά στο e-mail :hr.ateam.advisors@gmail.com