Κοινοποίηση προκηρύξεων θέσεων μελών ΔΕΠ του Παντείου Πανεπιστημίου

Προκήρυξη για πλήρωση μιας θέσης με γνωστικό αντικείμενο “Οικονομική θεωρία”, του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου. 

Scan_20240402