Το πρώτο τεύχος του περιοδικού του Γραφείου Διασύνδεσης είναι γεγονός!

Σκοπός αυτού είναι η διασύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας και η παροχή ενημέρωσης στους φοιτητές/τριες και στους απόφοιτούς μας.

NEWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 1