Νέες θέσεις εργασίας από τη DS Smith

Ειδικότητα

Πολυτεχνική Σχολή

Τύπος

Θέσεις εργασίας

Μισθός

-

Από-Έως

Άμεσα

Η DS Smith είναι παγκόσμιος κορυφαίος προμηθευτής κυματοειδών συσκευασιών που δραστηριοποιείται σε 37 χώρες, απασχολεί πάνω από 30.000 άτομα, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και δίνει έμφαση στην παροχή στρατηγικών λύσεων συσκευασίας.

Με ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων που περιλαμβάνει συσκευασίες μεταφοράς και καταναλωτή, βιτρίνες, διαφημιστικές συσκευασίες και προστατευτικές συσκευασίες για βιομηχανική χρήση, οι προσφορές μας καλύπτουν το μεγαλύτερο φάσμα των τομέων της αγοράς και η τεχνογνωσία μας διασφαλίζει ότι καλύπτουμε τις ανάγκες των πελατών μας.

Στην Ελλάδα διαθέτουμε 3 εργοστάσια (Κόρινθο, Θεσσαλονίκη, Ιεράπετρα) καλύπτοντας γεωγραφικά τις ανάγκες των πελάτων μας σε όλο τον ελλαδικό χώρο.

Χρειαζόμαστε:

  • 03 πτυχιούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς  για την κάλυψη θέσης στα εργοστάσια της εταιρείας στην Αρχαία Κόρινθο, στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου στην Θεσσαλονίκη και στην Ιεράπετρα.
  • 01 πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό για την κάλυψη θέσης στο εργοστάσιο της εταιρείας στην Αρχαία Κόρινθο

Οι θέσεις θα πρέπει να καλυφθούν άμεσα.

Επισυναπτόμενα έγγραφα