Σεμινάριο «Εισαγωγή στον Κβαντικό Υπολογισμό (Python & Qiskit)» από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει σεμινάριο διάρκεια 2 μηνών (40 ώρες): 20 ώρες σύχρονης & 20 ώρες ασύγχρονης διδασκαλίας

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ: 04/04/2021

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση και διάδοση του κβαντικού υπολογισμού (Quantum Computing) μέσω της εισαγωγής σε απαραίτητες θεωρητικές έννοιες και της ανάπτυξης Κβαντικών Κυκλωμάτων χρησιμοποιώντας το framework ανοιχτού κώδικα Qiskit.

Οι εκπαιδευόμενοι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση :

  • να καταλαβαίνουν τι είναι και πως λειτουργεί ένας κβαντικός υπολογιστής
  • να γνωρίζουν την χρησιμότητα ενός κβαντικού υπολογιστή
  • να αναγνωρίζουν γνωστούς κβαντικούς Αλγόριθμους και τα προβλήματα που επιλύουν
  • να χρησιμοποιούν το framework Qiskit για την ανάπτυξη Κβαντικών Κυκλωμάτων – Αλγορίθμων
  • να ενταχθούν σε ανοιχτά οικοσυστήματα σχετικά με τον Κβαντικό Υπολογισμό

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Απόφοιτους – Φοιτητές:

  • Φυσικομαθηματικών Σχολών
  • Πληροφορικής
  • Πολυτεχνικών Σχολών

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση