Προκήρυξη Οικονομικής Υποστήριξης Μεταπτυχιακού Φοιτητή / τριας στο Εξωτερικό Δωρεά κοινωφελούς Ιδρύματος Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ) στη μνήμη του Ιάκωβου Αρ. Γκιουρουλιαν

Το Ίδρυμα προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά από τη δωρεά του ΚΙΚΠΕ κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2018 2019 έναν μεταπτυχιακό φοιτητή / τρια στον τομέα της μεταλλουργίας στο εξωτερικό.

Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, τα αναγκαία δικαιολογητικά καθώς και η αίτηση, η οποία πρέπει να έχει συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

www.ipep-gr.org 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και 31.10.2018

 

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση