Υποτροφίες της Ελβετικής κυβέρνησης για ξένους φοιτητές σε μεταπτυχιακό επίπεδο για το ακαδ. έτος 2019-2020

Η Ελβετική κυβέρνηση μέσω της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Επιτροπής για Υποτροφίες
ξένων φοιτητών (CFBE) χορηγεί υποτροφίες για ξένους ερευνητές σε μεταπτυχιακό επίπεδο
σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελβετίας (πανεπιστήμια, ομοσπονδιακά
τεχνολογικά ιδρύματα, πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών, σχολές καλών τεχνών και
μουσικής).

Για κάθε χώρα προσφέρονται υποτροφίες συγκεκριμένου τύπου. Λεπτομέρειες και
πληροφορίες σχετικά με τους τύπους και τη διάρκεια των υποτροφιών, τις προϋποθέσεις
και τα κριτήρια επιλογής, την προετοιμασία του φακέλου και την εύρεση επόπτη για την
έρευνα, μπορούν να αναζητηθούν στο συνημμένο έγγραφο με τίτλο «Application
Guidelines for the Academic Year 2019-2020» και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng

Οι φάκελοι με τις αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται για προκαταρκτική επιλογή στην
Ελβετική Πρεσβεία στην Αθήνα. Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 31η
Οκτωβρίου 2018.

 

Tο έγγραφο σε μορφή pdf

Οι οδηγίες για την αίτηση σε μορφή pdf 

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση