Υποτροφίες Ρουμανίας σε αλλοδαπούς προερχόμενους από χώρες μη μέλη της ΕΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση όλων των φοιτητών το υπ’ αριθμ. 871/Ζ1/7-1-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και τη Ρηματική Διακοίνωση της Δ/νσης Πολιτιστικής Διπλωματίας Εκπαίδευσης και Επιστημών του Ρουμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, σχετικά με το πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών του ρουμανικού κράτους σε αλλοδαπούς φοιτητές.

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση