Υποτροφία από το Ίδρυμα Σαμούρκα για σπουδές στο Perrotis College

Το Ίδρυμα Σαμούρκα προκηρύσσει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε εννέα νέους για σπουδές στο Perrotis College.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
  1. Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου με βαθμολογία από 14 και πάνω
  2. Καλή γνώση Αγγλικών
  3. Έλληνες υπήκοοι και κάτοικοι Ελληνικής επικράτειας
  4. Οικονομική δυσχέρεια, το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 25.000€
  5. Συνέντευξη με τον αρμόδιο

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Απολυτήριο Γενικού/Επαγγελματικού Λυκείου και αναλυτική βαθμολογία
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  • Βεβαίωσης εισαγωγής σε πρόγραμμα του Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος προηγούμενου έτους των γονέων του υποψηφίου

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στα 432 ευρώ για 12 μήνες.

Προθεσμία: Έως την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310492854 και 2310492810

   viber icon messenger icon messenger icon

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση