Θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ.

Φορέας υλοποίησης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματικό Πεδίο Δεν προσδιορίζεται
Κύρια γλώσσα --

Το Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο για το έτος 2019 -2020 ως εξής:

Τομέας Αρχαία Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας
– Αρχαία Ελληνική Ιστορία (1 θέση)
– Ρωμαϊκή Ιστορία (1 θέση)
– Βυζαντινή Ιστορία (2 θέσεις)
– Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης (1 θέση)

Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας
– Νεοελληνική Ιστορία (4 θέσεις)
– Ιστορία Νεότερων Χρόνων (3 θέσεις)
– Τουρκολογία (4 θέσεις)
– Ιστορία Χωρών Χερσονήσου του Αίμου (1 θέση)

Τομέας Αρχαιολογίας
– Προϊστορική Αρχαιολογία (2 θέσεις)
– Κλασική Αρχαιολογία (7 θέσεις)
– Βυζαντινή Αρχαιολογία (5 θέσεις)

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 16/09/2019 – 27/09/2019

Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα παρακάτω τηλέφωνα: 2310 995224, 5221, 5223.

Σχετικός σύνδεσμος:
Θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ.

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση