Προκηρύξεις νέων Μεταπτυχιακών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Λήξη υποβολής αιτήσεων 07.09.2020
Φορέας υλοποίησης Πανεπιστήμιο Κρήτης
Θεματικό Πεδίο Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Τίτλος απόκτησης Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Κύρια γλώσσα --
Ιστοσελίδα http://www.philology.uoc.gr/spoudes/metaptixiakes-spoudes
Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει δημοσιεύσει προκηρύξεις εισαγωγής πτυχιούχων στα (Δ)ΠΜΣ τα οποία προσφέρονται απολύτως δωρεάν. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από 15/6 έως 7/9/2020. Ο κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών, η προκήρυξη και η εξεταστέα ύλη για όλα τα (Δ)ΠΜΣ υπάρχουν στη  διεύθυνση: http://www.philology.uoc.gr/spoudes/metaptixiakes-spoudes/prokirixeis-theseon

ΠΜΣ “Κλασικές Σπουδές”
Γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος είναι οι Κλασικές Σπουδές, συγκεκριμένα η μελέτη των πολιτισμών, των γλωσσών και της γραμματείας της κλασικής αρχαιότητας. Στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σχετικά με ποικίλες πτυχές της αρχαιογνωσίας, καθώς και η εμβάθυνση στην ερμηνεία της αρχαίας γραμματείας και η έρευνα στη μελέτη σημαντικών πτυχών του αρχαίου κόσμου. Το Πρόγραμμα παρέχει στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να έλθουν σε επαφή με σύγχρονες και διεπιστημονικές μεθόδους προσέγγισης του αρχαίου κόσμου. Επιδίωξη του Προγράμματος είναι επίσης η προετοιμασία των αποφοίτων του για διδακτορικές σπουδές και η εκπαίδευση ειδικευμένων επιστημόνων και ερευνητών/τριών που θα στελεχώσουν Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστημιακά Τμήματα του εσωτερικού και του εξωτερικού. Για την παρακολούθηση του Προγράμματος δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.

ΠΜΣ “Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία”
Αντικείμενο και σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της επιστήμης στην ειδικότητα της Βυζαντινής και νεοελληνικής φιλολογίας και η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα μπορούν να στελεχώσουν Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστημιακά Τμήματα του εσωτερικού και του εξωτερικού και να απασχοληθούν σε αντικείμενα που αφορούν τη Βυζαντινή και νεοελληνική φιλολογία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.

ΠΜΣ “Γλωσσολογία”
Αντικείμενο και σκοπός του Π.Μ.Σ. «Γλωσσολογία είναι η προαγωγή της επιστήμης στην ειδικότητα της Γλωσσολογίας και η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα μπορούν να στελεχώσουν Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστημιακά Τμήματα του εσωτερικού και του εξωτερικού και να απασχοληθούν σε αντικείμενα που αφορούν τη γλώσσα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.

ΔΠΜΣ “Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές”
Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές, το οποίο συνδιοργανώνεται και διεξάγεται από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, σκοπό έχει την από κοινού προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στις ιστορικές και θεωρητικές σπουδές του θεάτρου και του κινηματογράφου. Στόχος του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές είναι η δημιουργία εξειδικευμένων ερευνητών και ερευνητριών στην κριτική μελέτη και επιστημονική αξιοποίηση του θεάτρου και του κινηματογράφου, καταλλήλως καταρτισμένων να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, να συμμετάσχουν σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές που θα τους επιτρέψουν να στελεχώσουν πανεπιστημιακά τμήματα και ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Σχετικά αρχεία

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση