Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Φορέας υλοποίησης Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Θεματικό Πεδίο Δεν προσδιορίζεται
Κύρια γλώσσα --

Το διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» που οργανώνει και λειτουργεί η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής πρόκειται να δεχθεί φοιτητές/τριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας. Το πρόγραμμα μαθημάτων αρχίζει τον Οκτώβριο του 2019, είναι διετές με απογευματινές υποχρεωτικές παρακολουθήσεις τριών ημερών ανά εβδομάδα. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 900 ευρώ ανά εξάμηνο.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» αποκτούν ερευνητικές και επαγγελματικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον τομέα του σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης προγραμμάτων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, στο πλαίσιο της κοινότητας, του σχολείου και των υπηρεσιών υγείας. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Οδοντιατρικής, Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Σπουδών, Κοινωνιολογίας, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Νοσηλευτικής, Διατροφής, Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, Μαιευτικής και συναφών Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έως 25/07/2019 .

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ http://healthpromotion.med.uoa.gr/

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση