Παράταση υποβολής αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό “”Περιβάλλον και Ανάπτυξη”

Φορέας υλοποίησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Θεματικό Πεδίο Μηχανικοί
Κύρια γλώσσα --

Λόγω του συνεχιζόμενου ενδιαφέροντος για τη 2η κατεύθυνση του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με αντικείμενο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», αλλά και των ειδικών συνθηκών που διανύουμε, παρατείνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας έως και την Παρασκευή 03/07/2020. Όλα τα σχετικά έντυπα για τη συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας είναι αναρτημένα στις
ιστοσελίδες του ΔΠΜΣ :
http://environ.survey.ntua.gr/ και http://mountains.ntua.gr/
Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Στήριξης του Προγράμματος, τηλ. 2107722776, email : envdev@mail.ntua.gr, τη Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, τηλ. 2107722781, καθώς και από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του ΕΜΠ στο Μέτσοβο,
τηλ. 26560 29040.

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση