Μεταπτυχιακό στην Κυβερνοασφάλεια από το Διεθνές Πανεπιστήμιο

Λήξη υποβολής αιτήσεων 12.10.2020
Φορέας υλοποίησης Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Θεματικό Πεδίο Πληροφορική
Διάρκεια 2-4 εξάμηνα
Δίδακτρα Επι πληρωμής (2.900 €)
Κύρια γλώσσα --
Ιστοσελίδα https://www.ihu.gr/ucips/postgraduate-programmes/cybersecurity

Η Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Κυβερνοασφάλεια.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:
  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV)
  • Αντίγραφο διπλώματος Πολυτεχνικών Σχολών ή πτυχίου Σχολών Θετικών Επιστημών, Πληροφορικής και αντίστοιχων τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
  • Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικών
  • Δύο ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές
  • Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης – Μερική (+εξ’ αποστάσεως)
Διάρκεια: 14 – 26 μήνες
Δίδακτρα: 2.900 ευρώ
Αιτήσεις έως την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310807529, 2310807526 και infotech@ihu.edu.gr

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση