Θέσεις καθηγητών στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών

Προθεσμία αιτήσεων 16.11.2020
Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής
Προϋπηρεσία -
Εύρος Ηλικίας -

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει την πλήρωση μίας κενής θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεκριμένα, μία (1) κενή θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ’ στο γνωστικό αντικείμενο «Εργαστηριακή Προσέγγιση Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1572/06.10.2020 τ. Γ΄

ΑΔΑ:     ΨΙΦΘ469Β7Θ-ΘΑ8

 

Σχετικά αρχεία

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση