Θέσεις για software engineering απο τη xe.gr

Προθεσμία αιτήσεων 24.05.2021
Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής
Προϋπηρεσία -
Εύρος Ηλικίας -

XE.gr is creating a new software engineering team – Team Lego – staffed with developers
without any prior work experience, who will have the opportunity to work on every part of
our software stack, take on real xe.gr projects, and the chance to see their work live and
used by millions monthly!
Team Lego will be composed of 4-5 superheroes, who aspire to learn, grow, dream aloud
and create. They will be part of our IT Department, currently including 34 developers, who
will mentor, train and provide a holistic learning experience for its members from Day 1.
This is a full-time position with an open-ended contract!
Check out more about the Team Lego initiative here and apply by May 24th!

https://www.xe.gr/careers/team-lego

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση