Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα

Τμήμα Πολυτεχνική Σχολή
Προϋπηρεσία -
Εύρος Ηλικίας -

Από Τ. Εταιρεία ζητείται Μηχανικός Π.Ε. ή Τ.Ε για απασχόληση σε εργοτάξιο στην Αττική, με γνώσεις στην σύνταξη Χρονοδιαγραμμάτων, Επιμετρήσεων, Π.Π.Α.Ε., πιστοποιήσεων, Α.Π.Ε ,σχεδιαστικών και επιμετρητικών προγραμμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο mtsokas@etae.com(link sends e-mail).

Τεχνική εμπορική εταιρεία κλιματισμού, ζητεί Μηχανολόγο ΤΕΙ ή ΑΕΙ, για τεχνική υποστήριξη, εξυπηρέτηση πελατών και πωλήσεις. Απαιτείται καλή γνώση Η/Υ, Αγγλικών και επιθυμητό δίπλωμα οδήγησης. email: info@airlex.gr(link sends e-mail)

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός για εργασία στην εταιρεία μας. Απαραίτητη καλή γνώση Αγγλικών και Γερμανικών καθώς και του σχεδιαστικού προγράμματος Autocad. Στα καθήκοντα συμπεριλαμβάνεται και η συμμετοχή σε εργοτάξια μας σε ευρωπαϊκές χώρες. Επικοινωνία: +30 210 5559791, gkliatis@kataskevastiki.gr(link sends e-mail

Εταιρεία μελετών ηλεκτρομηχανολογικών έργων και υποδομών στην Αθήνα (περιοχή Πατήσια) , αναζητά για μόνιμη συνεργασία νέο Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, για εργασία σε εκπόνηση μελετών. Απαιτούμενα προσόντα: Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Πολύ καλή γνώση Η/Υ Γνώση σχεδιαστικού προγράμματος AutoCAD Καλή γνώση αγγλικών Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες) Aποστολή βιογραφικού: mail@tekem.gr(link sends e-mail)

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανολόγος μηχανικός Α.Ε.Ι. ,από τεχνική εταιρεία, με μεγάλη εμπειρία στα δημόσια έργα και συγκεκριμένα, επίβλεψη- κατασκευή, διεκπεραίωση εγγράφων- αλληλογραφίας με υπηρεσία, γνώση προγράμματος (εργολήπτη- autocad), για άμεση πρόσληψη σε έργα σε όλη την Ελλάδα. αποστολή βιογραφικών: archikamike@gmail.com(link sends e-mail)

Ζητείται από μεγάλη Μελετητική εταιρία Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ με εμπειρία σε θέματα Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων. Απαραίτητη η άριστη γνώση εφαρμογών υπολογιστή (office, autocad, 4M). Βιογραφικά σημειώματα στο e-mail: log@al-fa.gr(link sends e-mail).

Ζητείται από τεχνική εταιρία «Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» , 2η κατηγορία, έδρα Γέρακας, υπομηχανικός έργων υποδομών, για εργοτάξιο και γραφείο, με ελάχιστη εμπειρία στην εκτέλεση και την διεκπεραίωση εγγράφων δημοσίων έργων. ΤΗΛ. 6947 894582, email : mtsaoul@gmail.com(link sends e-mail)

Ζητείται από τεχνικό γραφείο με έδρα την Καλαμάτα σχεδιαστής ή πολιτικός μηχανικός ΤΕ/ΠΕ για μόνιμη συνεργασία πάνω σε σύνταξη τοπογραφικών, σχεδιασμό κτιρίων, προετοιμασία φακέλων αυθαιρέτων, έκδοση οικ. αδειών. Επιθυμητές γνώσεις: Αutocad, ms office, NOK. Αποστολή βιογραφικών στο email: messiniandev@gmail.com(link sends e-mail)

Zητείται Εργοδηγός Δομικών Έργων για εργασία σε εργοτάξια εντός και εκτός Αττικής. Απαραίτητα προσόντα: 10ετή εμπειρία στην κατασκευή κτιριακών έργων, καλή γνώση MS Project, AutoCAD και Αγγλικών. – http://www.crestconstruction.gr – Βιογραφικά: crestconstruction17@gmail.com(link sends e-mail)

Πηγή: https://portal.tee.gr/

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση