Θέσεις ΔΕΠ στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

Προθεσμία αιτήσεων 07.12.2020
Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής
Προϋπηρεσία -
Εύρος Ηλικίας -

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει τρεις (3) θέσεις Καθηγητών/τριων στο
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας ως εξής:
1. Μία (1) θέση Καθηγητή/τριας με γνωστικό αντικείμενο: «Οπτικές Επικοινωνίες και Τεχνοοικονομική Ανάλυσή τους», Κωδικός ανάρτησης προκήρυξης στο σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: APP18169
2. Μία (1) θέση Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας με γνωστικό αντικείμενο: «Αλγόριθμοι και
Προγραμματισμός»,Κωδικός ανάρτησης προκήρυξης στο σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: APP18170
3. Μία (1) θέση Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνικές
Προγραμματισμού Συστημάτων στον παγκόσμιο ιστό (web)». Κωδικός ανάρτησης προκήρυξης στο σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: APP18171

Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης προκηρύξεων 1545/02.10.2020, τ. Γ’. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 07.12.2020. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να εγγραφούν στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την υποψηφιότητά τους μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης. Πληροφορίες: τηλ. 2109549400, 2109549444, ώρες 10.00 –14.30, email: itsec @hua.gr .

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση