Θέση εργασίας για Μηχανικό (Μηχανολόγο, Ηλεκτρολόγο, Πολιτικό).

Τμήμα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Προϋπηρεσία -
Εύρος Ηλικίας -

Η Εταιρεία IsZEB DIH επιθυμεί να προσλάβει άμεσα στα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη Διπλωματούχο Μηχανικό (Μηχανολόγο, Ηλεκτρολόγο, Πολιτικό).

Αρμοδιότητες

 • Διοργάνωση / Εισήγηση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων στον τομέα των Έξυπνων και Ενεργειακά Αποδοτικών Κτιρίων
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, μελέτες και υπηρεσίες στον τομέα των Έξυπνων και Ενεργειακά Αποδοτικών Κτιρίων

Επιθυμητά Προσόντα

 • Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος ή Πολιτικός Μηχανικός
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
 • Αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
 • Άριστες γνώσεις Η/Υ, Microsoft Office και εφαρμογών Διαδικτύου
 • Καλή γνώση σχεδιαστικών / υπολογιστικών προγραμμάτων (όπως ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ, AutoCAD, Revit, 4Μ)
 • Πολύ καλή γνώση ενεργειακής νομοθεσίας, τεχνικών οδηγιών ΤΟΤΕΕ, μεθοδολογίας Ενεργειακών Επιθεωρήσεων
 • Γνώσεις προγραμματισμού (C/C++, Java ή Python και βασικές γνώσεις αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού) και Web Technologies
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Επιθυμητές Δεξιότητες

 • Ομαδικότητα, Επικοινωνία και συνεργασία
 • Οργάνωση και προγραμματισμός
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και κίνητρο για συνεχή μάθηση και βελτίωση
 • Τήρηση προ απαιτούμενων στόχων, προθεσμιών, χρονοδιαγραμμάτων έργου
 • Ικανότητα ανταπόκρισης κάτω από συνθήκες πίεσης σε στενά περιθώρια χρόνου

Παροχές

 • Μόνιμη απασχόληση με πλήρες ωράριο
 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας με δυνατότητες εξέλιξης σε μια δυναμικά εξελισσόμενη εταιρεία
 • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας

Αποστολή βιογραφικών στο info@iszeb.gr

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση