Νέοι Επιστήμονες ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα --
Προϋπηρεσία -
Εύρος Ηλικίας -

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσκαλεί Νέους και Νέες Επιστήμονες/ισσες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής
https://www.ru.aegean.gr/phd_lessons/index.php?prhash=WW1tSitqQXlwYWF6dl….

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κα Κυριακή Διαμαντοπούλου (email: kdiam@aegean.gr(link sends e-mail)).

Επισυναπτόμενο αρχείο:

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση