Μηχανικός Βάρδιας (Ξάνθη)

Τμήμα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής ή Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Προϋπηρεσία -
Εύρος Ηλικίας -

Έχεις εμπειρία ως Μηχανικός Βάρδιας σε βιομηχανικό περιβάλλον;
Έχεις τεχνικό υπόβαθρο ως Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης;
Επιθυμείς να εργαστείς σε μία κορυφαία βιομηχανία και να εξελιχθείς επαγγελματικά;
Αν είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου, κάνε την αίτηση σου τώρα!

Ο Μηχανικός Βάρδιας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του εργοστασίου στη διάρκεια της βάρδιας του, σύμφωνα με το πρόγραμμα παραγωγής
 • Σχεδιάζει και εκτελεί το εβδομαδιαίο πρόγραμμα παραγωγής
 • Βελτιστοποιεί τις διαδικασίες με σκοπό την βέλτιστη απόδοση της παραγωγής
 • Συνεργάζεται με τα υπόλοιπα τμήματα και προΐσταται της ομάδας του
 • Τηρεί αυστηρά τους νόμους και τις εσωτερικές διαδικασίες με στόχο την διασφάλιση των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία
 • Συντονίζει και εκπαιδεύει την ομάδα του
 • Επιλύει και προλαμβάνει προβλήματα στην παραγωγή

Ο κατάλληλος υποψήφιος για την θέση του Μηχανικού Βάρδιας θα πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Ιδανικά πτυχιούχος τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
 • 5 έτη εμπειρία σε περιβάλλον βιομηχανίας. Η εμπειρία σε διοίκηση ομάδας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορική και γραπτή)
 • Εξοικείωση με την χρήση Η/Υ
 • Δυναμική προσωπικότητα με ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και επίλυσης προβλημάτων

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο: Μηχανικός Βάρδιας

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση