Διδακτικό προσωπικό με το Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ.

Τμήμα --
Προϋπηρεσία -
Εύρος Ηλικίας -

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. ανακοινώνει την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με το Π.Δ. 407/80 για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για κάθε πληροφορία στη Γραμματεία του Τμήματος και να στείλουν τα δικαιολογητικά τους ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο email: protocol@env.duth.gr(link sends e-mail)

Αναλυτικότερα:
Διδακτικό προσωπικό με το Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ.

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση