Διδακτικό προσωπικό με το Π.Δ. 407/80 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προθεσμία αιτήσεων 27.09.2019
Τμήμα Πολυτεχνική Σχολή
Προϋπηρεσία -
Εύρος Ηλικίας -

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη διδασκόντων, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, με εθνική και
διεθνής αναγνώριση του έργου (στις περιπτώσεις γνωστικού αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης), για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2019-2020, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση.

H πρόσληψη του προσωπικού αυτού, πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το χειμερινό
εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020:
Χειμερινό εξάμηνο 2019-2020
1. Οικοδομική

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 23-9-2019 έως και 27-9-2019

Επισυναπτόμενο αρχείο:

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση