Αναζήτηση Προσωπικού στο Τμήμα Μηχανογράφησης – «alfa» Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης ΑΕΒΕ – Κοζάνη

Η βιομηχανία κατεψυγμένης ζύμης   alfa  ‘’ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ’’, στο πλαίσιο ανάπτυξής της,  απευθύνεται στο Τμήμα Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου μας για την εύρεση εν δυνάμει προσωπικού, τελειοφοίτων για πρακτική άσκηση ή αποφοίτων  για εργασία, στο τμήμα Μηχανογράφησης στην έδρα της  στην Κοζάνη με τα παρακάτω  προσόντα:

  1. Γνώση SQL, Σχεδιασμός & Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Microsoft SQL Server, Oracle.
  2. Προγραμματισμός και ανάπτυξη εφαρμογών σε Microsoft .NET Framework. (Visual Basic, ASP.NET)
  3. Κατά προτίμηση Γνώση Analysis Service , Business Intelligent  Microsoft
  4. Άριστη γνώση Αγγλικών επιπέδου Proficiency
  5. Γνώσεις Hardware/Networking.
  6. Γνώσεις Λογιστικής και Εμπορικής διαχείρισης

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με υψηλή βαθμολογία και μόνιμη κατοικία ή καταγωγή από Κοζάνη και από την ευρύτερη γύρω περιοχή .

Βιογραφικά μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά, μέσω e-mail  στη διεύθυνση m.papadopoulou@alfapastry.com με την ένδειξη:

«ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

 

© 2018 career.uowm.gr