5 άτομα στο Εθνικό Κέντρο Φυσικών Ερευνών “Δημόκριτος”

Τμήμα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής ή Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Προϋπηρεσία -
Εύρος Ηλικίας -

2 Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί ΑΕΙ με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου Master στον υπολογιστικό σχεδιασμό, 1 άτομο για την Υποστήριξη γραφείου και οικονομική διαχείριση, 1 Πτυχιούχος Πληροφορικής, Μηχανικός Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου ΑΕΙ/ΤΕΙ για την θέση του Junior C++ Developer, 2 Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί ΑΕΙ με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου Master στην παραγωγή Animation, 1 Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΑΕΙ, 1 Πτυχιούχος Οικονομικής Επιστήμης, 1 Data Scientist/Game Developer & 1 Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΑΕΙ με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου Master σε ψηφιακές τεχνολογίες και ψηφιακές τέχνες – Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Αθήνα
Καταληκτική Ημερομηνία: 03/10/2019

1 Επιστημονικός συνεργάτης με αντικείμενο: “Συμπίεση υδρογόνου με χρήση μεταλλικών υδριδίων” – Χημικός ή Χημικός Μηχανικός, Κάτοχος διδακτορικού τίτλου – Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) – Κύπρος
Καταληκτική Ημερομηνία: 06/10/2019

1 Επιστημονικός Συνεργάτης με Δίπλωμα Μηχανολόγου μηχανικού ή Χημικού μηχανικού ή Πτυχίο Φυσικού – Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ) – Αθήνα
Καταληκτική Ημερομηνία: 06/10/2019

1 Πτυχιούχος Πανεπιστημίου ή Διπλώματος Πολυτεχνείου/Πολυτεχνικής Σχολής Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Αθήνα
Καταληκτική Ημερομηνία: 03/10/2019

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση