4 θέσεις καθηγητών στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Προθεσμία αιτήσεων 24.09.2020
Τμήμα Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
Προϋπηρεσία -
Εύρος Ηλικίας -

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις επίκουρων καθηγητών:
1. Προκήρυξη θέσης Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και
Οικολογίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Βιώσιμος Τουρισμός και Πολιτισμός»,
2. Προκήρυξη θέσης Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Βιώσιμη Καταναλωτική και Επιχειρηματική Συμπεριφορά»,

3. Προκήρυξη θέσης Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Γεωγραφία»,
4. Προκήρυξη θέσης Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής
Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου,
με γνωστικό αντικείμενο «Ρύθμιση του χώρου-Διακυβέρνηση και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι».

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να εγγραφούν στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»
(https://apella.minedu.gov.gr) και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την υποψηφιότητά τους μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης.

Πληροφορίες: τηλ. 2109549109, ώρες 10.00 – 14.30, e-mail: hgram@hua.gr.

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση