4 άτομα με Σύμβαση Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τμήμα --
Προϋπηρεσία -
Εύρος Ηλικίας -

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή και συνεργασία τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για χρονικό διάστημα δεκατετράμηνης διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου. Ο τόπος εκτέλεσης εργασίας είναι τα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, στην Τρίπολη (δύο
θέσεις) και στην Καλαμάτα (δύο θέσεις).

Επισυναπτόμενο αρχείο:

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση