1 θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης

Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Προϋπηρεσία -
Εύρος Ηλικίας -

Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) ΠΕ κατηγορίας με γνωστικό αντικείμενο «Θερμοδυναμική
Υδρογονανθράκων» στη Μονοτμηματική Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.

Αναλυτικότερα:
1 θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση