1 άτομο στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Προθεσμία αιτήσεων 03.10.2019
Τμήμα Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Προϋπηρεσία -
Εύρος Ηλικίας -

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου διάρκειας επτά (7) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το πέρας του Έργου.

Θέση: Εξωτερικός συνεργάτης – Διδάκτορας στην περιοχή της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης.

Απαιτούμενα Προσόντα
1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος Πανεπιστημιακού τομέα .
2. Διδακτορικό δίπλωμα στο αντικείμενο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΥ του Προγράμματος, Δρ. Ευάγγελο Γερασόπουλο, egera@noa.gr(link sends e-mail), 210-8109124.

Επισυναπτόμενο αρχείο:

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση