1 άτομο με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών ή Τμήμα Ψυχολογίας ή Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων
Προϋπηρεσία -
Εύρος Ηλικίας -

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα (1) άτομο, για χρονικό διάστημα έως τις 30/06/2020 ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής). Ειδικότερα, η θέση αφορά έναν Πτυχιούχο Πανεπιστημίου στις Ανθρωπιστικές επιστήμες.

Επισυναπτόμενο αρχείο:

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση