Ερωτηματολόγιο Αποφοίτων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Η συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου έχει σκοπό την απογραφή των στοιχείων αποφοίτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πορεία μετά την αποφοίτησή τους. Τα προσωπικά σας στοιχεία θα τηρηθούν εμπιστευτικά και οι πληροφορίες που θα εισάγετε, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που διατηρεί η Γραμματεία του κάθε Τμήματος, θα χρησιμοποιηθούν με μοναδικούς σκοπούς την στατιστική ανάλυση των στοιχείων της πορείας των αποφοίτων μας, την αξιολόγηση του Ιδρύματος και τη βελτίωση των παρεχόμενων σπουδών σε κάθε Τμήμα. Επίσης τα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να έρθουμε σε επαφή μαζί σας για λόγους ενημέρωσης ή για λόγους που σχετίζονται με το αντικείμενο της επαγγελματικής σας δραστηριότητας
1 Ατομικά στοιχεία
2 Στοιχεία Βιογραφικού Σημειώματος
3 Αξιολόγηση Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

© 2018 career.uowm.gr