Ερωτηματολόγιο Αποφοίτων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για την καταγραφή και την απασχόληση των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ακολουθεί τους διεθνείς κώδικες δεοντολογίας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας
1 Ατομικά στοιχεία
2 Στοιχεία Βιογραφικού Σημειώματος
3 Αξιολόγηση Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση