Θέσεις σε επιδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα για νέους έως 30 ετών στην Ιταλία μέσω του ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑ!

Πρόκειται για προγράμματα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης τα οποία αφορούν τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και των ευάλωτων ομάδων.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps, E.S.C.) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε νέους έως 30 ετών να συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα εθελοντισμού στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα καλύπτει τα βασικά έξοδα του εθελοντή (μεταφορικό κόστος, τοπικές μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή) και του παρέχει μαθήματα γλώσσας και ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.

Θέση στον κοινωνικό συνεταιρισμό Margherita, στο Sandrigo Ιταλίας:

https://nefeleonas.gr/?ai1ec_event=%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82-%CE%BD%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82-18-30-4&instance_id=99

Θέση στον κοινωνικό συνεταιρισμό “L’Orsa Maggiore” στο Malo Ιταλίας:

https://nefeleonas.gr/?ai1ec_event=%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82-%CE%BD%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82-18-30-2&instance_id=56

Πληροφορίες/αιτήσεις: κοινωνικός συνεταιρισμός ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ, www.nefeleonas.gr