Εκπαιδευτικό σεμινάριο «KLEEMANN Young Engineers 2018»

Η Kleemann διοργανώνει για μια ακόμη φορά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«KLEEMANN Young Engineers 2018» , στο οποίο συμμετέχουν τελειόφοιτοι
και απόφοιτοι μηχανικοί πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με την
εταιρία, μέσω συγκεκριμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εργαστηρίων
που πραγματοποιούνται από εργαζόμενους της εταιρίας, ώστε
ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα να έχουν αποκτήσει μια σφαιρική εικόνα της
παραγωγικής διαδικασίας.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις
27 Ιουλίου (3 εβδομάδες). H παρουσία των συμμετεχόντων είναι
απαραίτητη καθ’όλη τη διάρκειά του προγράμματος.

Το ωράριο της εκπαίδευσης θα είναι 09:30-16:00.

O αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι 30 άτομα.

Το προφίλ των υποψήφιων συμμετεχόντων είναι το ακόλουθο:

* απόφοιτοι/τελειόφοιτοι Μηχανολόγοι/Ηλεκτρολόγοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
* γνώση της αγγλικής γλώσσας

Οι επιλεγόμενοι έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν μέσα σε μια παραγωγική εταιρεία , ενώ η εταιρεία χρησιμοποιεί τα βιογραφικά των συμμετεχόντων για μελλοντικές θέσεις εργασίας.

Επικοινωνία:

Dr. Iraklis Chatziparasidis
Senior Research Engineer
Group Innovation Department

© 2018 career.uowm.gr