Επιδοτούμενο πρόγραμμα Kατάρτισης, Πιστοποίησης & Απασχόλησης «Microsoft Security Women Academy»

Ξεκινάει στις 20 Δεκεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για τη νέα δράση Microsoft Security Women Academy στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Gr for growth.

Πρόκειται για μια Ακαδημία πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Microsoft σε θέματα security η οποία απευθύνεται αποκλειστικά σε γυναίκες που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να απασχοληθούν σε θέσεις εργασίας στην Ασφάλεια πληροφορικακών συστημάτων.

Αιτήσεις για το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα με τίτλο «Microsoft Identity and Access Administrator (SC-300)” θα γίνονται δεκτές από 20/12/2022 στις 10:00 έως 8/1/2023 στις 23:00.

Στόχος της δράσης είναι η ένταξη των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας.

To πρόγραμμα χρηματοδοτείται 100% από την Microsoft στο πλαίσιο της δράσης «GR for growth» και υλοποιείται από την Infolab επίσημο συνεργάτη της Microsoft σε θέματα Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης.

Αιτήσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες απόφοιτοι τουλάχιστον μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πληροφορικής ή/και Θετικής Κατεύθυνσης (STEM) με γνώσεις Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1 ανεξαρτήτως της εργασιακής τους κατάστασης.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα και υποβάλλετε την αίτησή σας εδώ……

Επικοινωνία  

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε.

Επικονωνήστε μαζί μας στο mscloud@infolab.gr ή με την ομάδα υποστήριξης του έργου από Δευτέρα έως Παρασκευή  9:00-17:00 στο 2114057737, 2310914191

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας!