Θέσεις Υποψήφιων Διδακτόρων στο Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο

Λήξη υποβολής αιτήσεων 07.09.2020
Φορέας υλοποίησης Μετσόβιο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιστοσελίδα https://www.chemeng.ntua.gr/the_doctoral_thesis

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, προκηρύσσει θέσεις υποψήφιων διδακτόρων.

Για την απόκτηση του τίτλου διδάκτορα μηχανικού ΕΜΠ απαιτούνται:

– Παρακολούθηση Προδιδακτορικών μαθημάτων και

– Εκπόνηση πρωτότυπου διδακτορικού ερευνητικού έργου υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρονος των διδακτορικών σπουδών είναι 3 χρόνια.

Τομέας Χημικών Επιστημών:

 • 1 θέση – Συστήματα τοπολογικού μονωτήσιδηρομαγνήτη ανεπτυγμένα σε εύκαμπτα υποστρώματα με την τεχνική της καθοδικής ιοντοβολής
 • 2 – Ημιαγώγιμα υλικά ελεγχόμενης διάστασης και μορφολογίας για φωτοεπαγόμενες διεργασίες

Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων:

 • 3 – Μηχανική φυσικών διεργασιών
 • 1 – Η καλλιέργεια της δεξιότητας επίλυσης προβλημάτων στον τεχνικοοικονομικό σχεδιασμό διεργασιών στο πλαίσιο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης
 • 1 – Υπολογιστική Εμβιομηχανική
 • 1 – Διεπιφανειακά φαινόμενα

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών:

 • 1 – Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών
 • 2 – Υγρά Καύσιμα
 • 1 – Περιβαλλοντική Μηχανική
 • 1 – Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία
 • 1 – Επιστήμη και Μηχανική Τροφίμων
 • 1 – Οργανική Χημική Τεχνολογία
 • 1 – Μηχανική Βιοδιεργασιών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά στο elkar@central.ntua.gr με την αποστολή ενός αρχείου σε μορφή pdf το οποίο θα έχει την ονομασία ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ_ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020.pdf.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση υποψηφιότητας
 • Τίτλους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
 • Αναλυτική βαθμολογία από τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με βαθμό διπλώματος/ πτυχίου
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
 • Απλή φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να κατατεθούν είτε στη Γραμματεία Χημικών Μηχανικών σε κλειστό φάκελο είτε να αποσταλούν απευθείας ηλεκτρονικά από τον συντάξαντα αυτές στο elkar@central.ntua.gr

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2107721502 και elkar@central.ntua.gr

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση